Công đoàn cơ sở phường Mỹ Bình phát động mô hình "Ngôi nhà xanh"

Nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của công đoàn viên trong việc xây dựng "Cơ quan văn hoá" xanh - sạch - đẹp; tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động về Chung tay bảo vệ môi trường. Chiều ngày 30/6/2023, Ban Chấp hành CĐCS phường Mỹ Bình phát động mô hình "Ngôi nhà xanh" trong cán bộ, công chức phường. 

Theo đó, định kỳ hàng tháng, CĐCS phường sẽ thu gom rác thải, phế liệu từ phòng làm việc, phòng họp để xây dựng nguồn quỹ Công đoàn giúp đỡ Công đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Đây là mô hình thiết thực nhằm xây dựng cơ quan văn hoá, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong tập thể. Qua đó, Tạo không khí thi đua sôi nổi trong cán bộ, công chức phường bằng những hành động, công trình, phần việc cụ thể chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp; Đồng thời, tạo nguồn thu để Công đoàn có nguồn kinh phí hoạt động giúp đỡ công đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, biểu dương khen thưởng đột xuất cho công đoàn viên hoàn thành tốt nhiệm vụ./. 

Thành Nhân