Từ

đến

STT Số ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban hành File văn bản
1 4647 /UBND-KT về việc triển khai thi hành Luật Giá số 16/2023/QH15 Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên 22/09/2023 Tải về
2 01/2022/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên, Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên 10/01/2022 Tải về
3 01/2021/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp thành phố Long Xuyên Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên 27/08/2021 Tải về
4 01/2022/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Quy chế quản lý, vận hành, cung cấp thông tin và duy trì hoạt động Trang thông tin điện tử thành phố Long Xuyên Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên 05/06/2022 Tải về
5 01/2016/QĐ-UBND Quyết định về việc Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Xét duyệt sáng kiến thành phố Long Xuyên Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên 29/02/2016 Tải về
6 277/VP-KT (Giấy mời số 98/GM-STNMT) trao đổi thống nhất xác định vị trí khu đất làm cơ sở xác định nghĩa vụ tài chính của dự án Khu dân cư đường Lê Thiện Tứ (nối dài), phường Đông Xuyên, thành phố Long Xuyên Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên 28/04/2023 Tải về
7 2025/UBND-KT V/v sử dụng mặt bằng khu vực Công trình Hai Bà Trưng để tổ chức Ngày hội công nhân năm 2023 Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên 27/04/2023 Tải về
8 2009/UBND-KT V/v hoàn chỉnh hồ sơ Điều chỉnh Chương trình Phát triển đô thị thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang đến năm 2035 Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên 27/04/2023 Tải về
9 2002/UBND-VX V/v thông tin, tuyên truyền Lễ Công bố Nghị quyết về việc thành lập thị xã Tịnh Biên, các phường thuộc thị xã Tịnh Biên Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên 27/04/2023 Tải về
10 273/VP-VX V/v góp ý nội dung tài liệu giáo dục địa phương tỉnh An Giang – lớp 4 Văn phòng HĐND và UBND thành phố Long Xuyên 27/04/2023 Tải về