Ủy ban nhân dân

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LONG XUYÊN

 

LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LONG XUYÊN

 

Bà Đặng Thị Hoa Rây - UVBTV Tỉnh ủy - Bí thư Thành ủy - Chủ tịch UBND thành phố

Sinh ngày: 25/10/1975

Quê quán: Xã Cần Đăng, Châu Thành, An Giang

Dân tộc: Kinh            

Điện thoại: 0913.020.757 - Email: hoaraytdag@gmail.com

a) Lãnh đạo, quản lý toàn diện hoạt động của Ủy ban nhân dân thành phố và trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực sau:  
- Công tác tổ chức cán bộ, thi đua – khen thưởng;  
- Tài chính ngân sách, thuế, ngân hàng;  
- Các tổ chức tín dụng; Quy hoạch sử dụng đất; Đầu tư xây dựng; Quản lý tổng hợp danh mục và phân bổ vốn dự án đầu tư;   
- Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội; Quy hoạch xây dựng;  
- Quốc phòng – An ninh;  
- Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự; Trưởng Ban chỉ đạo Cải cách hành chính; Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, HIV/AIDS, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Trưởng Ban An toàn giao thông; Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống thiên tai; Trưởng Ban thi hành án dân sự thành phố;  
- Tư pháp, Thi hành án, công tác thanh tra;  
- Cải cách hành chính; phòng, chống tham nhũng;  
- Đối ngoại, nội chính, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân;   
- Mời gọi đầu tư, doanh nghiệp.  
b) Trực tiếp chỉ đạo các đơn vị: Phòng Nội vụ, Phòng Tư pháp, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Chi cục Thuế, Chi cục Thi hành án Dân sự, Ban Chỉ huy Quân sự, Công an thành phố.  
Phụ trách địa bàn: Phường Mỹ Long, phường Mỹ Bình.  
c) Giữ mối quan hệ với Thường trực Thành ủy.  
Phụ trách, phối hợp các Hội, đoàn thể: Ban Tổ chức Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy.   
Thực hiện nhiệm vụ theo ủy quyền, chỉ đạo của UBND tỉnh

 

Bà Võ Thị Xuân Kiều - UVBTV Thành ủy - Phó chủ tịch UBND thành phố

Sinh ngày: 7/8/1972

Quê quán: Thới Sơn, Tịnh Biên, An Giang

Dân tộc: Kinh

Điện thoại: 02963.842.646 - Email: @angiang.gov.vn

a) Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực:  
- Theo dõi, giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về công tác Thi đua – Khen thưởng; Cải cách hành chính – Kiểm soát thủ tục hành chính; Văn thư – Lưu trữ;   
- Theo dõi, giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về Quy hoạch, Kế hoạch, báo cáo phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và dài hạn của thành phố;  
- Giáo dục và đào tạo;  
- Y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân;  
- Lao động - Thương binh và Xã hội, An sinh xã hội;   
- Tôn giáo, dân tộc, dân vận chính quyền;  
- Thông tin - Truyền thông, Thống kê;  
- Du lịch, Văn hóa, Thể thao;   
- Tham gia tố tụng hành chính có liên quan đến lĩnh vực phụ trách theo ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố;  
- Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố; quản lý hộ tịch, hòa giải cơ sở;  
- Xử phạt vi phạm hành chính theo ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố;  
- Điều hành dự toán được giao từ đầu năm theo lĩnh vực được phân công phụ trách. (Sự nghiệp giáo dục; sự nghiệp y tế, sự nghiệp văn hóa thông tin, sự nghiệp thể dục thể thao; đảm bảo xã hội).  
b) Trực tiếp chỉ đạo các đơn vị: Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Y tế, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Phòng Văn hóa và Thông tin, Văn phòng Thành ủy, HĐND và UBND, Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh TP, Chi cục Thống kê, Trung tâm Y tế thành phố, Công viên Mỹ Thới.  
Phụ trách địa bàn: phường Mỹ Xuyên, phường Đông Xuyên, phường Mỹ Hòa.  
c) Phụ trách, phối hợp với các Hội, đoàn thể: Ban Tuyên giáo; Ban Dân vận; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; Hội Cựu Chiến binh; Hội Liên hiệp Phụ nữ; Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Liên đoàn lao động; Hội Đông y; Hội Chữ thập đỏ; Hội Người tù kháng chiến; Hội nạn nhân chất độc màu da cam; Hội Bảo trợ người già, trẻ mồ côi, người tàn tật; Hội Khuyến học; Hội Văn học – Nghệ thuật; Hội Người cao tuổi; Hội Cựu giáo chức, Hội Luật gia. 


  Ông Nguyễn Bảo Sinh - UVBTV Thành ủy - Phó chủ tịch UBND thành phố

  Sinh ngày: 27/12/1976

  Quê quán: xã Vĩnh Gia, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang.

  Dân tộc: Kinh

  Điện thoại: 02963.842.646 - Email: @angiang.gov.vn

a) Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực:  
- Theo dõi giúp Chủ tịch UBND thành phố giải quyết tranh chấp, khiếu nại về đất đai; Quy hoạch sử dụng đất; quản lý đất công;  
- Tài nguyên và môi trường;  
- Thương mại, công nghiệp, nông nghiệp, thủy sản, thủy lợi;  
- Khoa học – Công nghệ;  
- Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn;  
- Tham gia tố tụng hành chính có liên quan đến lĩnh vực phụ trách theo ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố;  
- Xử phạt vi phạm hành chính theo ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố;  
- Điều hành dự toán được giao từ đầu năm theo lĩnh vực được phân công phụ trách. (sự nghiệp nông nghiệp; sự nghiệp kinh tế; tài nguyên - môi trường).  
- Chủ tịch Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật thành phố.  
- Đội trưởng thi hành các quyết định có hiệu lực pháp luật liên quan đến lĩnh vực ban hành quyết định.  
- Chủ tịch Hội đồng bồi thường các dự án theo lĩnh vực phụ trách.  
b) Trực tiếp chỉ đạo các đơn vị: Phòng Kinh tế, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trạm Chăn nuôi và Thú y, Trạm Thủy lợi liên huyện Thoại Sơn – Long Xuyên – Châu Thành, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Trạm Khuyến nông.  
Phụ trách địa bàn: phường Bình Đức, phường Bình Khánh, xã Mỹ Khánh, xã Mỹ Hòa Hưng.  
c) Giữ mối quan hệ với: Thường trực Hội đồng nhân dân, Hội Nông dân thành phố.   
 

  Ông Đào Văn Ngọc - Thành ủy viên - Phó chủ tịch UBND thành phố

  Sinh ngày: 28/10/1963

  Quê quán: Huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình 

  Dân tộc: Kinh

  Điện thoại: 02963.842.646 - Email: @angiang.gov.vn

a) Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực:  
- Quản lý đô thị;  
- Giao thông vận tải, dân dụng;  
- Đăng ký kinh doanh, hoạt động xúc tiến và hỗ trợ doanh nghiệp;  
- Xử phạt vi phạm hành chính theo ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố; Xử lý vi phạm hành chính về xây dựng.  
- Theo dõi, giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về quy hoạch xây dựng, công tác nội chính, thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân;  
- Tham gia tố tụng hành chính có liên quan đến lĩnh vực phụ trách theo ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố;  
- Điều hành Ban Quản lý dự án Nâng cấp đô thị thành phố Long Xuyên;  
- Chủ tịch Hội đồng bồi thường các dự án đầu tư xây dựng;  
- Điều hành dự toán được giao từ đầu năm theo lĩnh vực được phân công phụ trách. (Chi đầu tư phát triển; Sự nghiệp giao thông; kiến thiết thị chính).  
b) Trực tiếp chỉ đạo các đơn vị: Phòng Quản lý đô thị, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng thành phố, Thanh tra, Ban Quản lý dự án Nâng cấp đô thị thành phố; Đội Quản lý Trật tự đô thị.  
Phụ trách địa bàn: phường Mỹ Phước, phường Mỹ Quý, phường Mỹ Thới, phường Mỹ Thạnh.