Danh sách cán bộ, công chức, viên chức được cử đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC 

ĐƯỢC CỬ ĐẾN BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ THÀNH PHỐ

STT

HỌ TÊN

ĐIỆN THOẠI

ĐƠN VỊ

LĨNH VỰC TIẾP NHẬN

1

Huỳnh Dương Huy0908 369 380                 VP HĐND và UBND thành phốĐầu mối KSTTHC

2

Nguyễn Quang Minh0916 777 262VP Đăng ký đất Kiểm soát hồ sơ nhà, đất

3

Nguyễn Thanh Tùng0913 940 429

4

Lê Thị Tuyền0919 023 050 Trả kết quả hồ sơ nhà, đất

5

Lý Phương Mai0918 510 504

6

Trần Hữu Thiện0868 919 422Trả kết quả hồ sơ nhà, đất, thu thuế trên cổng dịch công
quốc gia

7

Nguyễn Hữu Dương0901 012 303Trình ký hồ sơ thế chấp và xóa thuế chấp

8

Lâm Thị Huỳnh Anh0982 799 442Đăng ký thuế chấp và xóa thuế chấp 

9

Trương Thị Thanh Tuyến0919 228 209

10

Nguyễn Mộng Thu0918 179 773Phòng Tài chính – Kế hoạchHồ sơ kinh doanh

11

Võ Minh Trí0984 076 900

Phòng Quản lý đô thị

(03 đ/c luân phiên)

Lĩnh vực xây dựng

12

Trần Ánh Tuyến0919 509 384

13

Đào Duy Tùng 

14

Nguyễn Văn Quý0909 092 628Phòng Tư phápTiếp nhận hồ sơ Hộ tịch

15

Nguyễn Ngọc Trai0913 940 429VP Đăng ký đấtHướng dẫn hồ sơ nhà, đất 

16

Phạm Thị Như Mai 0918 869 057Chi Cục thuếHướng dẫn kê khai Thuế