Phòng ban, đơn vị

DANH SÁCH CÁC PHÒNG BAN, ĐƠN VỊ CHUYÊN MÔN

 THÀNH PHỐ LONG XUYÊN

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

EMAIL

1. VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND - ĐT: 02963.841.279 02963.846.280

1

Nguyễn Duy ThụyChánh Văn phòng0919.952.955longxuyen@angiang.gov.vn

2

Dương Nguyễn Đăng KhoaPhó Chánh Văn phòng0918.133.933

3

Trương Thành TríPhó Chánh Văn phòng0907.966.773
2. PHÒNG NỘI VỤ - ĐT: 02963.944.604 – 02963.602.779 - 02963.842.179  

1

Nguyễn Bảo Quốc Trưởng phòng0947.611.066pnvu.longxuyen@angiang.gov.vn

2

Lê Văn Hùng Phó Trưởng phòng0913.750.093

3

Lê Ngọc Vui Phó Trưởng phòng0917.610.959
3. PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH - ĐT: 02963.0842984 – 02963.842.292 - 02963.841.052

1

Phan Văn ĐiềuTrưởng phòng

 

0913.707.123

ptckh.longxuyen@angiang.gov.vn 

2

Lương Bé ÚtPhó Trưởng phòng0913.858.111

3

Trần Thị Diễm TrangPhó Trưởng phòng0919.787.579
4. PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG - ĐT: 02963.847.211

1

 Trưởng phòng ptnmt@angiang.gov.vn

2

Bùi Thị Hoa LàiPhó Trưởng phòng0969.444.289

3

Nguyễn Quang Trí Phó Trưởng phòng0918.611.104
5. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN - ĐT: 02963.846.299

1

Ngô Nhựt ThắngTrưởng phòng0984526366pvhtt.longxuyen@angiang.gov.vn

2

Hồ Thanh TâmPhó Trưởng phòng0918644067

3

Phạm Công Vinh Phó Trưởng phòng0916255288
6. PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - ĐT: 02963.843.724

1

Dương Kiếm Anh Trưởng phòng0918.757.374pgddt.longxuyen@angiang.gov.vn

2

Trương Thị Vân AnhPhó Trưởng phòng0918.606.413

3

Lê Thị Tú Anh Phó Trưởng phòng0939.020.977
7. PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ - ĐT: 02963.842.952

1

Lý Huỳnh Nhật Nam Trưởng phòng0989.671.831pqldt.longxuyen@angiang.gov.vn

2

Nguyễn Công Lý Phó Trưởng phòng0913.708.384

3

Phan Thanh Liêm Phó Trưởng phòng0977.211.317
8. PHÒNG LAO ĐỘNG, TB&XH - ĐT: 02963.841.311

1

Trịnh Minh LộcTrưởng phòng0903.909.589pldtbxh.longxuyen@angiang.gov.vn

2

Võ Thị Diệu TrangPhó Trưởng phòng0909.079.747

3

Nguyễn Ngọc Trúc Quỳnh Phó Trưởng phòng0939.970.709
9. PHÒNG TƯ PHÁP - ĐT: 02963.0945533 – 02963.845.534

1

Nguyễn Thị Hồng Nhụy Trưởng phòng0918.401.353ptuphap.longxuyen@angiang.gov.vn

2

Nguyễn Thị Trúc Hồng Phó Trưởng phòng0919.476.191
10. THANH TRA - ĐT: 02963.841.065

1

Trần Thị Hạnh NgânTrưởng phòng0916.363.567thanhtra.longxuyen@angiang.gov.vn

2

Huỳnh Phước DưPhó Trưởng phòng0948.272.555

3

Nguyễn Thị Tuyết HồngPhó Trưởng phòng0919.391.330
11. PHÒNG Y TẾ - ĐT: 02963.945.450

1

Nguyễn Văn Sử  Trưởng phòng0918.359.124pyte.longxuyen@angiang.gov.vn

2

Nguyễn Trọng Lễ Phó Trưởng phòng0919.090.219
12. PHÒNG KINH TẾ - ĐT: 0296.3841.017 – 3841.136

1

Nguyễn Trí Quang Trưởng phòng0913.129.020pkinhte.longxuyen@angiang.gov.vn

2

Ngô Thị Ngọc Anh Phó Trưởng phòng0909.241.881

3

Nguyễn Thị Thu DiễmPhó Trưởng phòng0939.164.748

4

Phạm Văn TiếnPhó Trưởng phòng0903.306.433 
13. TRUNG TÂM VĂN HÓA, TT&TT - ĐT: 02963.605.164

1

Võ Thị Mỹ BìnhGiám đốc0919.902.526ttvhtt.longxuyen@angiang.gov.vn

2

Trần Vũ BìnhPhó giám đốc0917.671.978

3

Trần Hằng NgaPhó giám đốc0918.989.877

4

Phan Vĩnh TrungPhó giám đốc0919.072.240
14. TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT - ĐT: 02963.943.393 

1

 Giám đốc ttptqd.longxuyen@angiang.gov.vn

2

Bùi Quang Trợ Phó giám đốc0918.508.028

3

Lưu Văn ThanhPhó giám đốc0918.667.977

4

Nguyễn Ngọc Hiền Phó giám đốc0919.917.822
15.  BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN NÂNG CẤP ĐÔ THỊ - ĐT: 0296.3955.015 – 3955.016

1

Nguyễn Ngọc KínhGiám đốc0903.746.698 

2

Trần Nguyễn Phước ThànhPhó giám đốc0918.221.170
16. BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU VỤC - ĐT: 02963.846.174 - 02963.845.001

1

Nguyễn Duy Giám đốc0913.722.451bqldadtxd.longxuyen@angiang.gov.vn

2

Nguyễn Văn Trí Phó giám đốc0949.660.567

3

Đặng Hoàng Triều Phó giám đốc0918.405.664
17. BAN QUẢN LÝ CHỢ LONG XUYÊN - ĐT: 02963.847.245

1

Từ Hiếu TonTrưởng ban0918.436.448  banqlc.longxuyen@angiang.gov.vn 

2

Phan Thành HùngPhó ban0909.079.747

3

Huỳnh Thị Thùy TrangPhó ban0907.058.787

4

Nguyễn Huy ThắngPhó ban0946.500.535
18. ĐỘI QUẢN LÝ TRẬT TỰ ĐÔ THỊ - ĐT: 02963.943.393

1

Trần Huỳnh TínhĐội trưởng0989799355doiqlttdt.longxuyen@angiang.gov.vn

2

Lương Kim ThớiĐội phó0794988819

3

Lê Văn HổĐội phó0907224318