Phó Bí thư Thường trực Thành ủy dự ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại khóm Bình Long 3, phường Mỹ Bình

Chiều ngày 18/11, đồng chí Võ Thiện Hảo, Phó bí thư Thường trực Thành ủy Long Xuyên đến dự ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023 tại khóm Bình Long 3, phường Mỹ Bình. Đến dự còn có ông Nguyễn Minh Nhị, Nguyên Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang.

Năm 2023, Ban công tác mặt trận cùng với Chi bộ, ban ngành, đoàn thể của Khóm đã tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ và nhân dân chấp hành tốt các chủ chương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, và các phong trào do địa phương phát động, vận động Qũy “Vì người nghèo”, Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, Qũy “Cây mùa xuân” đạt 100% chỉ tiêu giao…Qua đó, nhân dân trong Khóm đã đoàn kết thi đua, phấn đấu lao động sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Đến nay, hầu hết các hộ đều có đời sống kinh tế ổn định, hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa chiếm hơn 96%. An ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được ổn định.

Dịp này, UBND thành phố Long Xuyên và phường Mỹ Bình đã khen thưởng cho các cá nhân và tập thể vì có nhiều đóng góp cho cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2023./.

Thành Nhân