Long Xuyên - hưởng ứng ngày Dân số thế giới (11/7) năm 2024

Thực hiện Công văn số 860/UBND-KGVX ngày 28/6/2024 của UBND tỉnh An Giang về việc treo băng rôn, biểu ngữ, áp phích hưởng ứng ngày Dân số thế giới 11/7/2024, UBND thành phố đề nghị các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố và UBND các phường, xã treo băng rôn, biểu ngữ hưởng ứng ngày Dân số thế giới (11/7). Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh thành phố tổ chức treo băng rôn trên các trục lộ giao thông chính trong nội ô thành phố.

Nội dung băng rôn, biểu ngữ như sau:

- Dân số là yếu tố quan trọng hàng đầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Công tác dân số là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân.

- Hãy chọn cho mình một biện pháp tránh thai phù hợp để tránh mang thai ngoài ý muốn.

- Không mang thai ở tuổi vị thành niên vì sức khỏe, hạnh phúc và tương lai của chính bạn.

- Nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi dưới mọi hình thức.

- Hãy để việc sinh con trai hay gái theo quy luật tự nhiên.

- Tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn vì hạnh phúc mỗi cá nhân, gia đình, vì sự phồn vinh của đất nước.

- Thực hiện việc tầm soát, chẩn đoán và điều trị bệnh tật trước sinh, sơ sinh vì tương lai nòi giống Việt.

- Không tảo hôn, kết hôn cận huyết thống để bảo vệ giống nòi.

- Chăm sóc, phụng dưỡng người cao tuổi là truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

- Gia đình, cộng đồng và toàn xã hội hãy chung tay chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi.

- Nâng cao chất lượng dân số để phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Thời gian thực hiện từ ngày 05/7/2024 đến ngày 19/7/2024.

Nguyễn Liên