Kế hoạch phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học, giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn thành phố

Nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, hiệu quả công tác giáo dục thể chất và thể thao trường học; tăng cường sức khỏe, trang bị kiến thức, kỹ năng vận động cơ bản và hình thành thói quen tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên cho trẻ em, học sinh, Phòng Giáo dục và Đào thành phố vừa triển khai kế hoạch phát triển Giáo dục thể chất và thể thao trường học, giai đoạn 2022 - 2025.

Mục tiêu đạt ra là phấn đấu từ nay đến năm 2025 có 100% trường mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện đầy đủ nội dung, chương trình môn học giáo dục thể chất; 100% cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện đổi mới phương pháp dạy và học, lồng ghép môn thể thao phát triển của địa phương vào chương trình dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả môn học giáo dục thể chất và phấn đấu 100% cơ sở giáo dục phổ thông duy trì thường xuyên tập thể dục buổi sáng, tập thể dục giữa giờ. Trong đó, ít nhất 70% cơ sở tổ chức dạy bơi cho học sinh; 50% trường mầm no và 70% cơ sở giáo dục phổ thông tổ chức dạy hoặc phổ biến các môn võ thuật cổ truyền Việt Nam.

Có ít nhất 70% số học sinh thường xuyên tham gia hoạt động thể thao ngoại khóa. Phấn đấu 100% cơ sở giáo dục phổ thông có câu lạc bộ các môn thể thao dành cho học sinh và được duy trì hoạt động thường xuyên, …..

Ngành Giáo dục thành phố đề ra nhiệm vụ và giải pháp thực hiện như: Tuyên truyền, phổ biến quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học giai đoạn 2022 – 2025; đổi mới mục tiêu, nội dung, phương pháp dạy và học, kiểm tra và đánh giá chất lượng giáo dục thể chất; lồng ghép thực hiện với quá trình triển khai Đề án đổi mới chương trình và sách giáo khoa giáo dục phổ thông; phát triển hoạt động thể thao trong trường học; tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ phục vụ giáo dục thể chất và thể thao trường học, đồng  thời xây dựng đội ngũ giáo viên dạy môn thể dục bảo đảm bảo đủ về số lượng và đạt tiêu chuẩn quy định.

Nguyễn Liên