Ban Tuyên giáo Thành uỷ Long Xuyên hướng dẫn công tác tuyên truyền kỷ niệm thành lập thành phố Long Xuyên

Ban Tuyên giáo Thành uỷ Long Xuyên vừa hướng dẫn công tác tuyên truyền kỷ niệm 25 năm thành lập thành phố Long Xuyên (1/3/1999 – 1/3/2024). Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng đối với Đảng bộ và Nhân dân thành phố Long Xuyên trong năm 2024. 

Theo đó, các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc, hệ thống chính trị thành phố và phường xã tổ chức đợt tuyên truyền đặc biệt chào mừng kỷ niệm 25 năm thành lập thành phố Long Xuyên. Công tác tuyên truyền được tổ chức bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng… trong đó tập trung giới thiệu về những thành tựu đạt được của Đảng bộ và nhân dân thành phố Long Xuyên trên từng lĩnh vực phát triển qua 25 năm, từ khi thị xã Long Xuyên trở thành đô thị loại III trực thuộc tỉnh (1999); tuyên truyền những kết quả đạt được của từng địa phương, gắn với công tác giáo dục truyền thống cách mạng của thành phố; trong đó, nêu bật những kết quả cụ thể về phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, giáo duc, y tế; công tác đầu tư phát triển đô thị, xây dựng cơ sở hạ tầng; an ninh, quốc phòng … thành tựu về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể, công tác cải cách hành chính; những kinh nghiệm trong quá trình đổi mới, sáng tạo, chủ động hội nhập và phát triển toàn diện trên của thành phố. Tuyên truyền về các hoạt động thi đua của các địa phương, đơn vị, gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước, của tỉnh và thành phố. 

Thông qua các hoạt động tuyên truyền nhằm giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa, khơi dậy niềm tự tôn, tự hào dân tộc, tình yêu đối với quê hương và con người Long Xuyên – Quê hương Chủ tịch Tôn Đức Thắng kính yêu; tuyên truyền mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả của tổ chức, cá nhân, nhằm kịp thời cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân tích cực, hăng hái trong thi đua lao động sản xuất, xây dựng và phát triển thành phố. Đồng thời, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, tin tưởng trong các tầng lớp nhân dân; góp phần quảng bá, giới thiệu tiềm năng, lợi thế và hình ảnh vùng đất, con người Long Xuyên, đặc biệt là tuyên truyền phát triển thương mại-dịch vụ; các đặc sản vùng, miền, địa phương trên địa bàn thành phố.

Thanh Hùng – TTCT TP