Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên ban hành kế hoạch số 5505/KH-UBND triển khai Tháng vệ sinh, tiêu độc và khử trùng môi trường chăn nuôi đợt 2 năm 2024

Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên ban hành kế hoạch số 5505/KH-UBND, ngày 04/7/2024 triển khai Tháng vệ sinh, tiêu độc và khử trùng môi trường  chăn nuôi đợt 2 năm 2024

Ban Biên tập