Ủy ban MTTQ VN tỉnh An Giang khảo sát dư luận trong nhân dân năm 2024 tại phường Mỹ Hòa

Sáng ngày 13/05/2024, tại hội trường UBND phường Mỹ Hòa, đoàn công tác của Ban Thường trực MTTQ VN tỉnh An Giang đã có buổi làm việc về tình hình dư luận trong nhân dân năm 2024 trên địa bàn 3 phường Mỹ Hòa, Đông Xuyên và Mỹ Xuyên. Tham dự buổi làm việc có đại diện Ban Thường UB MTTQ VN tỉnh, thành phố Long Xuyên, phường Mỹ Hòa, phường Đông Xuyên, phường Mỹ Xuyên và trên 120 người dân và cán bộ thực hiện khảo sát.

Tại buổi làm việc, đoàn đã khảo sát nội dung liên quan đến công tác cải cách hành chính của tỉnh, của địa phương hiện nay so với trước đây; kết quả thực hiện cải cách thủ tục hành chính ở các lĩnh vực; chất lượng phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức ở địa phương khi giải quyết công việc hành chính cho người dân và doanh nghiệp; việc giải quyết nhanh những công việc có liên quan đến thủ tục hành chính người dân và doanh nghiệp phải làm gì; nguyên nhân hạn chế chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ở địa phương; để nâng cao chất lượng phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong thời gian tới cần tập trung thục hiện những giải pháp nào…

Buổi khảo sát nhằm thu thập những thông tin thực tế, khách quan về tinh thần trách nhiệm, thái độ giao tiếp, ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức; sự hài lòng của người dân đối với công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh; ý kiến nguyện vọng của nội bộ cùng các tầng lớp nhân dân về nguyên nhân và các giải pháp để góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước và tình hình đời sống, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân trong thời gian tới.

Phan Dũng (VH Mỹ Hoà)