Triển khai các biện pháp phòng, chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng mùa mưa bão năm 2024

Phòng Quản lý đô thị thành phố Long Xuyên ban hành công văn số 590/QLĐT-ĐT, ngày 10/5/2024 về việc triển khai các biện pháp phòng, chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng mùa mưa bão năm 2024 (bấm vào link để xem toàn văn bản)

Ban Biên tập