THÔNG BÁO V/v triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự phỏng vấn (vòng 2) kỳ tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã năm 2023 (đợt 2)

THÔNG BÁO V/v triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự phỏng vấn (vòng 2) kỳ tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã năm 2023 (đợt 2)