Ra mắt công đoàn cơ sở Công ty TNHH Hạ tầng Cảnh quan Đô thị An Giang

Chiều ngày 17/11, tại Văn phòng khóm Bình Khánh 7, Liên đoàn Lao động thành phố Long Xuyên phối hợp UBND phường Bình Khánh tổ chức Lễ công bố Quyết định kết nạp đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở Công ty TNHH Hạ tầng Cảnh quan Đô thị An Giang.

Tại buổi Lễ, Liên đoàn Lao động thành phố Long Xuyên đã trao Quyết định thành lập Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Hạ tầng Cảnh quan Đô thị An Giang, chỉ định Ban Chấp hành lâm thời gồm 03 đồng chí. Đồng thời, trao Quyết định chuẩn y kết nạo 15 công nhân, lao động Công ty TNHH Hạ tầng Cảnh quan Đô thị An Giang vào tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Công đoàn đoàn cơ sở Công ty TNHH Hạ tầng Cảnh quan Đô thị An Giang được thành lập nhằm thực hiện tốt chức năng làm cầu nối giữa Ban Giám đốc và đoàn viên, người lao động, kịp thời tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn; tập trung chăm lo, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động. Qua đó, động viên đoàn viên, người lao động thi đua yêu nước để hoàn thành nhiệm vụ, tham gia các hoạt động xã hội, giúp đỡ nhau trong côn việc và cuộc sống, xây dựng Công ty phát triển vững mạnh./.

Ngọc Diễm