Khảo sát và làm việc liên quan các gói thầu do Ban Quản lý dự án Nâng cấp đô thị quản lý, điều hành

Sáng ngày 10/7, Đoàn công tác Thành ủy, UBND thành phố Long Xuyên do đồng chí Huỳnh Quốc Thái, Bí thư Thành ủy Long Xuyên và đồng chí Đinh Văn Bảo, Chủ tịch UBND thành phố dẫn đoàn đã có buổi khảo sát thực tế và làm việc liên quan các gói thầu do Ban Quản lý dự án Nâng cấp đô thị quản lý, điều hành.

Sau khi khảo sát thực tế tại một số hạng mục công trình thuộc Dự án Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam – Tiểu dự án thành phố Long Xuyên như: Rạch Cái Sơn, Bà Bầu, Ông Mạnh; đường Trần Quý Khoáng, đoàn đã có buổi làm việc với các phòng ban ngành thành phố và UBND các phường: Mỹ Long, Mỹ Xuyên, Đông Xuyên, Mỹ Hòa, Mỹ Phước về các gói thầu do Ban Quản lý dự án Nâng cấp đô thị quản lý, điều hành.

Theo đó, Dự án Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam – Tiểu dự án thành phố Long Xuyên được gia hạn Hiệp định vay đến ngày 28/6/2024 và đến nay đã chính thức kết thúc. Dự án gồm 02 giai đoạn thực hiện, trong đó, giai đoạn 1 đã được triển khai thực hiện gồm 05 gói thầu. Kết quả, có 01 gói thầu đã hoàn thành đưa vào sử dụng, còn lại 04 gói thầu có tiến độ thi công đạt từ 70% đến 95% giá trị khối lượng. Tổng số vốn đã giải ngân lũy kế đến cuối năm 2023 trên 483 tỷ đồng (đạt 44,4% Kế hoạch vốn); riêng năm 2024, kết quả giải ngân vốn đến nay chỉ đạt trên 10 tỷ đồng, đạt 7% kế hoạch vốn.

Riêng giai đoạn 02 của dự án không triển khai thực hiện theo Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 28/9/2023 của HĐND tỉnh An Giang về Quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B và điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nhóm B.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Bí thư Thành ủy Long Xuyên - Huỳnh Quốc Thái nhấn mạnh: tính đến nay dự án đã kết thúc hiệp đồng theo thời gian gia hạn, nhưng nhiều hạng mục công trình vẫn chưa hoàn thành. Do đó, thời gian tới, đề nghị Ban Quản lý dự án Nâng cấp đô thị khẩn trương nghiệm thu khối lượng để thanh toán, quyết toán theo quy định. Đồng thời, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, số liệu, báo cáo, tham mưu UBND thành phố trình Tỉnh xin chủ trương thực hiện các phần việc còn lại. Bí thư Thành ủy Long Xuyên cũng đề nghị, các phòng, ban ngành thành phố và UBND các địa phương có liên quan tiếp tục phối hợp, hỗ trợ Ban Quản lý dự án Nâng cấp đô thị tháo gỡ khó khăn; kết hợp tăng cường tuyên truyền, vận động để người dân hiểu, đồng thuận, chia sẻ cùng cấp ủy, chính quyền thành phố trong quá trình thực hiện các bước tiếp theo của dự án. Qua đó, nỗ lực, quyết tâm hoàn thành các hạng mục còn lại của dự án, góp phần chỉnh trang diện mạo đô thị, xây dưng thành phố Long Xuyên ngày càng giàu đẹp, văn minh./. 

Ngọc Diễm