Ban Thường vụ Thành ủy Long Xuyên tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW

Sáng ngày 10/5/2024, Ban Thường vụ Thành ủy Long Xuyên tổ chức hội nghị quán triệt, học tập Nghị quyết số 41-NQ/TW, ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị khóa XIII về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới; hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến. Tham dự tại điểm cầu của thành phố có đồng chí Đinh Văn Bảo – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì cùng với các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, đại diện các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc.

  Hội nghị đã được nghe báo cáo viên giới thiệu và trình bài những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XIII, Nghị quyết số 66/NQ-CP, ngày 9/05/ 2024 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ; Chương trình số 08 Ctr/ĐĐ, ngày 9/5/2024 của Đảng đoàn Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới.

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa – Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp và các cơ quan xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là đội ngũ doanh nhân Việt Năm; qua đó nâng lên về tinh thần trách nhiệm các cấp, tạo sự đồng thuận thống nhất cao trong tổ chức thực hiện; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới.

Thanh Hùng – TTCT TP