phường Mỹ Thạnh tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp lần thứ tám - HĐND phường

Nhằm chuẩn bị cho kỳ họp HĐND phường lần thứ tám, nhiệm kỳ 2021 – 2026; trong 2 ngày 15 – 16/11/2023, HĐND phường Mỹ Thạnh đã tổ chức 9 buổi hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp HĐND phường tại 9 khóm, nhằm thông tin đến cử tri những kết quả về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và dự thảo phương hướng phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, đồng thời ghi nhận những ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp.

Sau khi nghe kết quả về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và dự thảo phương hướng phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 của địa phương, cử tri các khóm đã đóng góp nhiểu ý kiến, kiến nghị đến HĐND phường. Đa số các ý kiến quan tâm nhiều đến lĩnh vực an ninh trật tự, an sinh xã hội, các công trình xây dựng đang thực hiện trên địa bàn; công tác chăm sóc sức khoẻ, BHYT, vệ sinh môi trường… Các ý kiến đều được các đại biểu HĐND phường trả lời thoả đáng. Đối với những ý kiến không thuộc thẩm quyền các đại biểu sẽ ghi nhận và chuyển đến các cơ quan chức năng để xem xét, giải quyết và trả lời đến cử tri vào thời gian sớm nhất.

Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp HĐND phường được tổ chức trên địa bàn 9 khóm, đã tạo điều kiện cho cử tri tham gia và đóng góp nhiều ý kiến thiết thự; thông qua đó các đại biểu HĐND đã có dịp được gặp gỡ, trao đổi thông tin, lắng nghe tâm tư nguyện vọng và ý kiến, kiến nghị của cử tri; tiếp thu, tổng hợp các ý kiến, kiến nghị đó để phản ánh với HĐND các cấp xem xét, trả lời tạo sự thống nhất, đồng thuận cao trong nhân dân.

Ban VHTT phường Mỹ Thạnh