Phiên họp thường kỳ tháng 1 năm 2024 của Thường trực HĐND thành phố

Sáng ngày 3/1, bà Đặng Thị Hoa Rây, UVTV tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Long Xuyên chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 1 năm 2024 của HĐND thành phố.

Trong tháng 12 năm 2023, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố đã tổ chức thành công kỳ họp thứ 9 HĐND thành phố khóa XII, nhiệm kỳ 2021 -2026; tham dự tiếp xúc cử tri của Đại biểu Quốc hội khóa XV sau kỳ họp thứ 6 tại Trung tâm học tập cộng đồng xã Mỹ Hòa Hưng; phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN thành phố và Đảng ủy, UBND các phường, xã tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử ti của HĐND tỉnh và thành phố sau kỳ họp cuối năm 2023; Ban biên soạn kỷ yếu tiếp tục thu thập tư liệu và các nội dung theo kế hoạch thực hiện Kỷ yếu HĐND thành phố Long Xuyên. Hai Ban Hội đồng nhân dân và Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố tham mưu tốt cho Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố ban hành kịp thời các văn bản có liên quan. Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã thông qua dự thảo Chương trình công tác và kế hoạch giám sát năm 2024 của Thường trực HĐND thành phố; lịch giám sát của HĐND, tổ đại biểu HĐND, thường trực HĐND và 02 ban HĐND thành phố; dự thảo điều chỉnh phân công nhiệm vụ Thường trực và 02 Ban HĐND; dự thảo điều chỉnh Quyết định Ban Biên tập Kỷ yếu HĐND thành phố từ khóa I đến khóa XII.

Kết luận cuộc họp Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Long Xuyên - Đặng Thị Hoa Rây giao Ban biên tập Kỷ yếu của HĐND rà soát nội dung Kỷ yếu cô đọng, ngắn gọn, súc tích nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ nội dung; Đồng thời, giao Hai ban Hội đồng Nhân dân thành phố phối hợp văn phòng HĐND, UBND tiếp tục tiếp tục tham mưu Thường trực HĐND thành phố triển khai thực hiện tốt các kế hoạch kiểm tra, giám sát trong năm 2024;.../.

Kim Tuyến