Tổ đại biểu số 7 HĐND TPLX giám sát tình hình quản lý, sử dụng và khai thác đất công trên địa bàn phường Mỹ Phước

Sáng ngày 18/6, Tổ đại biểu số 7 HĐND TPLX do ông Nguyễn Thanh Tuấn, Bí thư Đảng uỷ phường Mỹ Phước, Tổ trưởng làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát tình hình quản lý, sử dụng và khai thác đất công trên địa bàn phường Mỹ Phước.

Hiện trên địa bàn phường có 72 khu đất với tổng diện tích trên 60.192 m2. Thời gian qua, UBND phường phối hợp chặt chẽ với các phòng ban ngành thành phố có liên quan thực hiện xác định ranh giới, mốc giới thửa đất tại thực địa, đo đạc thiết lập hồ sơ địa chính, thẩm tra xác nhận về nguồn gốc sử dụng đất, tổ chức niêm yết công khai các khu đất thực hiện thủ tục theo quy định. Bên cạnh đó, địa phương cũng tăng cường công tác kiêm tra xử lý kịp thời và hiệu quả các trường hợp vi phạm xây dựng nhà ở, công trình không giấy phép theo quy định, sử dụng đất không đúng mục đích, nhất là các hành vi sử dụng, lấn chiếm đất công; đồng thời, hướng dẫn hộ gia đình, cá nhân và tổ chức khi có nhu cầu sử dụng lập thủ tục xin mua, thành lý đất công đất dôi dư, gửi UBND thành phố xem xét giải quyết theo quy định.

Kết thúc buổi giám sát, Đoàn đề nghị UBND phường Mỹ Phước bổ sung thêm giải pháp quản lý các khu đất công trong thời gian tớt; xin chủ trương thành phố về việc xây dựng công viên, điểm sinh hoạt công cộng và cần xây dựng kế hoạch chi tết lộ trình việc đo đạc các khu đất công trên địa bàn để làm cơ sở quản lý tốt hơn trong thời gian tới, tránh để người dân lấn chiếm./.

Minh Trường