Tổ đại biểu HĐND TPLX đơn vị phường Bình Khánh họp thảo luận trước kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân thành phố

Sáng ngày 25/6, Tổ đại biểu số 3 HĐND TPLX đơn vị phường Bình Khánh họp thảo luận trước kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân thành phố khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. 

Sau khi nghe thông qua dự thảo các báo cáo và tờ trình của HĐND, UBND và các ngành thành phố chuẩn bị trình cho kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân thành phố, các đại biểu trong tổ đã thảo luận và đóng góp ý kiến xoay quanh các vấn đề như: hiện nay việc nước thải sinh hoạt tại khu dân cư Sao Mai xả trực tiếp xuống rạch Tổng Hợi gây ô nhiễm môi trường, đề nghị thành phố xem xét giải quyết; trong quá trình thi công tuyến tránh Long Xuyên, một số tuyến đường trên địa bàn phường bị hư hỏng, đề nghị thành phố làm việc với đơn vị thi công khắc phục lại các tuyến đường trên đảm bảo an toàn cho người dân trong khu vực và sớm kiến nghị với tỉnh bố trí nguồn vốn đầu tư xây dựng các tuyến nối vào đường tránh góp phần phát triển kinh tế, xã hội của địa phương; đề nghị thành phố sớm triển khai khắc phục điểm sạt lỡ tại khu vực kè Nguyễn Đăng Sơn.

Các ý kiến đóng góp của các đại biểu sẽ được tổng hợp và trả lời tại kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân thành phố khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 sắp tới./.

Minh Trường