Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khóm Tây Khánh 2, phường Mỹ Hoà

Chiều ngày 18/11, Ban công tác mặt trận khóm Tây Khánh 2, phường Mỹ Hoà (TPLX) tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Ông Bùi Văn Tặng, Phó Bí thư thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Long Xuyên đã đến dự.

Trên địa bàn khóm tổng số người trong tuổi lao động có việc làm và thu nhận ổn định là 2.975/3.287 lao động (tỷ lệ 90,5%). Thu nhập bình quân đầu người trên 42 triệu đồng/người/năm. Trong năm qua, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động bà con nhân dân trên địa bàn khóm đã tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Từ đó, cuộc vận động ngày một nâng cao chất lượng, đạt những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ: ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, khôi phục  kinh tế, phát triển sự nghiệp văn hóa, chăm lo nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân… Qua kết quả bình xét công nhận danh hiệu gia đình văn hóa năm 2023, khóm có tổng số hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” là 1.198/1.250 hộ (đạt 95,84% so với đăng ký và so với tổng số hộ), có 76 hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” 3 năm liền và có 1.005 hộ giữ vững danh hiệu “Gia đình văn hóa” đạt (tỷ lệ 85%). 

Dịp này, UBND thành phố Long Xuyên tặng giấy khen cho 01 cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2023. Bên cạnh đó, UBND phường Mỹ Hòa khen thưởng cho 02 hộ “Gia đình văn hóa tiêu biểu” và trao quyết định công nhận cho các hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”; giữ vững danh hiệu “Gia đình văn hóa” năm 2023 cũng như hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” 03 năm liền (2021 - 2023)./.

Diễm Phương