Long Xuyên tham gia Hội thi tuyên truyền cải cách hành chính và chuyển đổi số tỉnh An Giang năm 2023

UBND thành phố Long Xuyên vừa triển khai kế hoạch tham gia Hội thi tuyên truyền cải cách hành chính và chuyển đổi số tỉnh An Giang năm 2023, nhằm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước; tuyên truyền trong đoàn viên thanh niên, nhân dân, doanh nghiệp biết được các quan điểm, chủ trương, chính sách, lộ trình, giải pháp thực hiện cải cách hành chính của Đảng và Nhà nước, đồng thời thu hút sự quan tâm, góp ý và giám sát của nhân dân đến hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.Theo đó, thành phố sẽ thành lập đội tham gia Hội thi từ 3 đến 6 thành viên tham gia dự thi tuyên truyền về các quy định, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về cải cách hành chính, chuyển đổi số, với 03 phần thi, gồm:- Phần thi “Sáng kiến hiến kế, giải pháp hay trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, chuyển đổi số”.- Phần thi “Tự giới thiệu” với chủ đề “Cán bộ, công chức vui vẻ, năng động, duyên dáng, sáng tạo”.- Phần thi “Chung tay tìm hiểu Chương trình cải cách hành chính của tỉnh An Giang giai đoạn 2021-2030, chuyển đổi số”.Thông qua Hội thi, góp phần để mỗi cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên thanh niên phải thực sự phát huy tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện công tác cải cách hành chính và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao, xây dựng cơ quan ngày càng vững mạnh, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ và dịch vụ hành chính công, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.Hội thi được tỉnh tổ chức dự kiến sẽ diễn ra trong quý III/2023. 

Hồng Lan