Long Xuyên - cảnh báo chiến dịch tấn công mới nhằm vào các thiết bị mạng Cisco

Qua công tác giám sát an toàn không gian mạng quốc gia, Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC), Cục An toàn thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông, ghi nhận chiến dịch tấn công mạng ArcaneDoor ảnh hưởng đến các thiết bị mạng Cisco. Khi truy cập được vào các thiết bị này, đối tượng tấn công có thể điều hướng hoặc điều chỉnh lưu lượng mạng, theo dõi liên lạc trong mạng và thực hiện hành động trái phép.

Nhằm đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống thông tin của cơ quan, đơn vị trên địa bàn, UBND thành phố vừa yêu cầu các phòng, ban ngành thành phố và Ủy ban nhân dân các xã, phường trên cở sở khuyến cáo của Cục An toàn thông tin, tăng cường kiểm tra, rà soát hệ thống thông tin đang sử dụng có khả năng bị ảnh hưởng bởi chiến dịch tấn công trên, trong đó tập trung vào một số nội dung trọng tâm sau. 

Chủ động theo dõi các thông tin liên quan đến chiến dịch tấn công mạng; sẵn sàng các biện pháp bảo mật để tránh nguy cơ bị tấn công. 

Tăng cường giám sát và sẵn sàng phương án xử lý khi phát hiện có dấu hiệu bị khai thác, tấn công mạng.

Thường xuyên theo dõi kênh cảnh báo của các cơ quan chức năng và các tổ chức lớn về an toàn thông tin để phát hiện kịp thời các nguy cơ tấn công mạng.

Hồng Lan