Lịch tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp Hội đồng nhấn dân cấp tỉnh và thành phố, nhiệm kỳ 2021-2026

Để chuẩn bị tốt cho kỳ họp Hội đồng nhân dân của tỉnh và thành phố 6 tháng đầu năm 2024, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố vừa thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố kế hoạch tổ chức các hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân trước kỳ họp giữa năm 2024 Hội đồng nhân dân cấp tỉnh và thành phố, nhiệm kỳ 2021-2026. 

Theo đó, thời gian tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri và đối thoại trực tiếp với nhân dân được thống nhất từ ngày 21/5/2024 đến ngày 23/5/2024, cụ thể:

- Vào lúc 8 giờ 00, ngày 21/5/2024 (thứ ba), tại hội trường BCH Quân sự thành phố, gồm phường Mỹ Hòa (30 cử tri); phường Bình Khánh (30 cử tri); phường Bình Đức (25 cử tri) và xã Mỹ Khánh (25 cử tri)

- Vào lúc 14 giờ, ngày 21/5/2024 (thứ ba), tại hội trường UBND phường Mỹ Long, gồm phường Mỹ Long (40 cử tri) và phường Mỹ Bình (30 cử tri).

- Vào lúc 8 giờ, ngày 22/5/2024 (thứ tư), tại hội trường UBND phường Mỹ Xuyên, gồm phường Mỹ Xuyên (40 cử tri) và phường Đông Xuyên (30 cử tri).

- Vào lúc 14 giờ, ngày 22/5/2024 (thứ tư), tại hội trường UBND phường Mỹ Phước, gồm phường Mỹ Phước (40 cử tri) và phường Mỹ Quý (30 cử tri).

- Vào lúc 8 giờ, ngày 23/5/2024 (thứ năm), tại hội trường UBND phường Mỹ Thới, gồm Phường Mỹ Thới (40 cử tri) và phường Mỹ Thạnh (30 cử tri)

- Vào lúc 14 giờ, ngày 23/5/2024 (hiều thứ năm), tại hội trường Nhà Văn hóa xã Mỹ Hòa Hưng, gồm Xã Mỹ Hòa Hưng (70 cử tri).

Nguyễn Liên