Kỳ họp thứ 8 (kỳ họp chuyên đề) HĐND thành phố khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

Sáng ngày 10/11, HĐND thành phố Long Xuyên khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 8 (chuyên đề) để giải quyết công việc phát sinh theo đề nghị của Chủ tịch UBND thành phố. Ông Bùi Văn Tặng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Bà Huỳnh Thị Thúy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố đồng chủ trì kỳ họp. Tham dự kỳ họp còn có Bà Đặng Thị Hoa Rây, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND thành phố đã biểu quyết thống nhất miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND thành phố Long Xuyên nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Đức Hậu, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Trưởng Công an thành phố và ông Phan Văn Điều, Thành ủy viên, nguyên Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố, do chuyển công tác.

Đồng thời, bầu bổ sung Ủy viên UBND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Ngô Thanh Vũ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Công an thành phố và ông Lê Minh Đạt, Thành ủy viên, Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố.

Kỳ họp cũng đã biểu quyết thông qua các Nghị quyết phê chuẩn điều chỉnh Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 18/7/2023 của HĐND thành phố về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách thành phố Long Xuyên; phê chuẩn điều chỉnh Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 18/7/2023 của HĐND thành phố về việc phân bổ kế hoạch vốn và danh mục đầu tư xây dựng năm 2023 ngân sách thành phố Long Xuyên, để thực hiện công trình “Đường nối cầu sắt tạm đường Lê Hồng Phong đến đường số 12 thuộc khu dân cư Bắc Hà Hoàng Hổ”.

Phát biểu kết luận kỳ họp, Ông Bùi Văn Tặng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố khẳng định các Nghị quyết được thông qua là cơ sở pháp lý quan trọng, đề nghị UBND thành phố chỉ đạo các ngành chức năng sớm triển khai thực hiện nhằm kết nối đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, tạo tiền đề, động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội của thành phố ngày càng phát triển, xứng đáng là đô thị loại I trực thuộc tỉnh./.

Ngọc Điễm