Kỳ họp chuyên đề hội đồng nhân dân phường Mỹ Quý khoá V, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Chiều ngày 13/6, Hội đồng nhân dân phường Mỹ Quý khoá V, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp Chuyên đề để thực hiện quy trình miễn nhiệm và bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND phường nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tại kỳ họp, Thường trực Hội đồng nhân dân phường đã thông qua Tờ trình và Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND phường nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với bà Võ Thị Thảo Trang, Chủ tịch UBMTTQVN phường; đồng thời giới thiệu nhân sự, kiện toàn, bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND phường đối với bà Nguyễn Thị Hồng Lam, Chủ tịch Hội LHPN phường.

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, các đại biểu Hội đồng nhân dân phường đã tiến hành bỏ phiếu bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND phường. Kết quả, bà Nguyễn Thị Hồng Lam được tín nhiệm bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch UBND phường Mỹ Quý khoá V, nhiệm kỳ 2021 - 2026./.

Kim Tuyến