Họp thường kỳ Thường trực HĐND thành phố Long Xuyên tháng 5-2024

Sáng ngày 02/05, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Long Xuyên – Đặng Thị Hoa Rây chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 5/2024 để đánh giá kết quả hoạt động của Thường trực và Hai ban HĐND thành phố tháng 4, triển khai phương hướng hoạt động tháng 2/2024.

(Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Long Xuyên – Đặng Thị Hoa Rây tại phiên họp)

Trong tháng 4, Thường trực và Hai ban Hội đồng nhân dân thành phố đã tham dự đầy đủ các cuộc họp do Thành ủy, UBND thành phố tổ chức; tổ chức các Đoàn khảo sát, giám sát kết quả triển khai thực hiện thu, chi ngân sách thành phố giai đoạn 2021-2025 và công tác mời gọi đầu tư các dự án; công tác quản lý và khai thác đất công trên địa bàn thành phố; tổ chức tiếp công dân định kỳ theo lịch đã phân công; phối hợp thành viên Ban Biên soạn rà soát lại nội dung dự thảo Kỷ yếu HĐND thành phố Long Xuyên. Các Tổ HĐND thành phố cũng đã tập trung thực hiện công tác theo Kế hoạch và theo dõi các hoạt động liên quan đến các lĩnh vực kinh tế, ngân sách, đô thị, giao thông, xây dựng, y tế, giáo dục…góp phần thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ đã đề ra. 

Kết luận cuộc họp, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Long Xuyên – Đặng Thị Hoa Rây yêu cầu Thường trực và Hai ban Hội đồng Nhân dân phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và Đảng ủy, UBND các phường, xã tổ chức tốt các hội nghị để lãnh đạo thành phố tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với Nhân dân trước kỳ họp giữa năm 2024 HĐND cấp tỉnh và thành phố nhiệm kỳ 2021-2026; chuẩn bị đầy đủ nội dung cho kỳ họp giữa năm 2024 HĐND thành phố khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026; tiếp tục tổ chức các Đoàn khảo sát, giám sát và tiếp công dân định kỳ theo kế hoạch đã đề ra. Qua đó, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Thường trực và Hai ban HĐND thành phố, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới./.

Ngọc Diễm