Hội thảo lần 2 góp ý tập Kỷ yếu Hội đồng nhân dân thành phố (1977 - 2021)

Sáng ngày 3/5/2024, Thường trực HĐND thành phố tổ chức Hội thảo lần thứ hai đóng góp, bổ sung tập Kỷ yếu Hội đồng nhân dân thành phố, giai đoạn 1977 – 2021. Đồng chí Đặng Thị Hoa Rây - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố khóa XII chủ trì Hội thảo.

Tập Kỷ yếu HĐND thành phố, giai đoạn 1977 – 2021 được tổ chức biên soạn nhằm phản ánh khái quát về tổ chức bộ máy và kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân (thị xã) thành phố Long Xuyên qua 12 nhiệm kỳ, từ khi được thành lập (1977 - 2021). Đây là tư liệu truyền thống quý báu cho các thế hệ công tác và phục vụ Hội đồng nhân dân thành phố. Tập Kỷ yếu góp phần giúp các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố nâng cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo trong các hoạt động, ngày càng chuyên sâu, hiệu quả, để Hội đồng nhân dân thành phố và mỗi vị đại biểu thực sự là nơi gửi gắm niềm tin của cử tri trên địa bàn; góp phần tích cực trong việc quyết định và triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; xây dựng và phát triển thành phố Long Xuyên ngày càng văn minh, thông minh và hiện đại.

Hội thảo đã tiếp thu các ý kiến đóng góp, bổ sung nhiều nội dung quan trọng về bố cục, nội dung, hình ảnh, về tổ chức bộ máy và kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân thành phố từ năm 1977 đến 2021. Qua đó, giúp cho Tổ biên soạn và Ban chỉ đạo tập Kỷ yếu tiếp tục bổ sung, điều chỉnh và hoàn thiện nội dung tập Kỷ yếu.

Thanh Hùng – TTCT TP