Hội nghị triển khai văn bản quy phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường năm 2023

Sáng ngày 24-11, UBND thành phố Long Xuyên tổ chức Hội nghị triển khai văn bản quy phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường năm 2023.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe triển khai các nội dung về Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản liên quan; văn bản quy định về lĩnh vực khoáng sản, tài nguyên nước và biến đổi khí hậu; Nghị định số 45/2022/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; văn bản quy định về lĩnh vực đất đai và quy định về giải quyết khiếu nại, tranh chấp đất đai.

Qua hội nghị, nhằm kịp thời cập nhật các văn bản mới ban hành, giúp người tham gia hệ thống được các kiến thức cần thiết; nâng cao năng lực quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường cho các cán bộ lãnh đạo và cán bộ trực tiếp làm công tác quản lý nhà nước về môi trường, góp phần thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế -xã hội trên địa bàn trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước./.

Thành Nhân