HĐND TPLX khảo sát kết quả xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực xây dựng tại phường Đông Xuyên

Chiều ngày 9/5, Đoàn giám sát Ban Pháp chế HĐND thành phố Long Xuyên do ông Cao Hoàng Huy, UVTV Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố làm trưởng đoàn đã có buổi khảo sát kết quả xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực xây dựng trên địa bàn phường Đông Xuyên. 

Những năm qua, UBND phường đã chỉ đạo cán bộ chuyên môn, Tổ trật tự đô thị phối hợp với các ngành có liên quan làm tốt công tác tuần tra, giám sát về công tác trật tự xây dựng trên địa bàn. Theo đó, trong năm 2023 và quý I/2024, tổ trật tự đô thị phường đã phối hợp với Đội quản lý trật tự đô thị TPLX tiến hành kiểm tra thường xuyên và đột xuất các công trình đang xây dựng và sửa chửa nhà ở trên địa bàn với tổng số cuộc là 300 cuộc; qua kiểm tra có 70 trường hợp có giấy phép xây dựng đúng quy định, 1 trường hợp xây dựng sai nội dung giấy phép, 2 trường hợp xây dựng trên đất lúa và xây dựng không phép; đã tiến hành nhắc nhở; đối với các trường hợp vi phạm, đoàn đã lập biên bản và chuyển về thành phố xử lý theo quy định pháp luật. 

Qua buổi khảo sát, Đoàn đề nghị địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền Nghị định số 16 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng, tuyên truyền vận động người dân không lấn chiếm hành lang, sông, kênh, rạch và Quyết định 60 của UBND tỉnh An Giang về quản lý và sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố không vào mục đích giao thông; Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng và thường xuyên ra quân tuần tra, kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp xây dựng không đúng theo quy định pháp luật. Đồng thời, đoàn cũng đề nghị địa phương cần làm tốt việc lưu trữ hồ sơ, cập nhật các văn bản có liên quan; kịp thời đánh giá lại những khó khăn hạn chế trong quá trình thực hiện để từ đó đưa ra những kiến nghị, đề xuất và giải pháp thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả công tác xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực xây dựng trên địa bàn phường./.

Kim Tuyến