Tổ đại biểu HĐND thành phố Long Xuyên giám sát cải cách hành chính tại xã Mỹ Hòa Hưng

Chiều ngày 13/6, Đoàn giám sát Tổ Đại biểu số 06 HĐND thành phố Long Xuyên có buổi giám sát về kết quả thực hiện cải cách hành chính từ năm 2023 đến hết tháng 4 năm 2024 tại xã Mỹ Hòa Hưng.

Thời gian qua, UBND xã Mỹ Hòa Hưng thường xuyên quan tâm chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Đội ngũ cán bộ, công chức trực tại Bộ phận một cửa được lựa chọn đảm bảo yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng tốt công việc được giao, thái độ luôn cởi mở, thân thiện, thực hiện tốt mục tiêu cải cách hành chính, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Từ năm 2023 đến hết tháng 4 năm 2024, UBND xã đã tiếp nhận và trả kết quả 6.759 hồ sơ thuộc các lĩnh vực tư pháp - hộ tịch, đất đai, chứng thực, bảo trợ xã hội… Các thủ tục hành chính giải quyết theo cơ chế một cửa đều đúng theo quy định. Đồng thời, thực hiện hiệu quả các mô hình trách nhiệm - thân thiện như: mô hình “Ngày không viết” và “Ngày không hẹn”, mô hình thư chúc mừng và chia buồn, “Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú”… 

Kết luận buổi giám sát, Tổ Đại biểu số 06 HĐND thành phố đề nghị địa phương tiếp tục thực hiện tốt việc cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số; thực hiện đúng quy trình thanh toán trực tuyến; duy trì các mô hình cải cách hành chính. Qua đó, tạo sự hài lòng của người dân, tăng cường sự gắn kết giữa chính quyền và nhân dân, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về hành chính./. 

Hồng Đào