UBND thành phố làm việc với các đơn vị liên quan về việc phối hợp xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024

Chiều ngày 25/9, UBND thành phố Long Xuyên tổ chức buổi làm việc với Công ty Cổ phần Thông tin và Thẩm định giá Miền Nam, các phòng, ban ngành thành phố có liên quan và UBND các phường, xã về việc xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn thành phố Long Xuyên. Buổi làm việc do Ông Nguyễn Bảo Sinh, Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì.

Tại buổi làm việc, đại diện Công ty Cổ phần Thông tin và Thẩm định giá Miền Nam đã trình bày Kế hoạch thực hiện Dự án “Điều tra, khảo sát, tư vấn xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất” trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2024. Theo đó, tại thành phố Long Xuyên, từ ngày 27/9 đến ngày 03/11, Công ty sẽ tiến hành thu thập thông tin chuyển nhượng năm 2022 và 2023 bằng hình thức lấy phiếu khảo sát, dự kiến sẽ lấy 150 phiếu ý kiến của người dân kết hợp hình thức phỏng vấn trực tiếp để điều tra, thống kê một cách chính xác nhất về giá đất. Qua đó, Công ty sẽ tổng hợp, trình UBND thành phố dự thảo kết quả theo quy định.

Dịp này, đại diện các phòng ban thành phố và UBND 13 phường, xã cũng đã yêu cầu Công ty Cổ phần Thông tin và Thẩm định giá Miền Nam có lịch khảo sát cụ thể, đối tượng cần điều tra và những tuyến đường cần khảo sát về biến động giá đất… để các địa phương chủ động sắp xếp, phân công cán bộ phối hợp, hỗ trợ trong suốt quá trình khảo sát, lấy ý kiến. 

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Long Xuyên - Nguyễn Bảo Sinh nhấn mạnh, việc xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn là nhiệm vụ chính trị thường xuyên hằng năm, góp phần hoàn thiện bảng giá đất phù hợp với từng khu vực, từng địa bàn, đáp ứng nhu cầu phát triển của địa phương. Do đó, đề nghị UBND các phường xã cần quan tâm, phân công cán bộ phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng cùng Công ty Cổ phần Thông tin và Thẩm định giá Miền Nam trong suốt quá trình điều tra, khảo sát biến động về giá đất tại địa phương mình. Đồng thời, yêu cầu Công ty xác định rõ vị trí, đối tượng cần khảo sát, thời gian cụ thể để thông tin đến UBND các phường, xã. Từ đó, giúp việc thu thập thông tin được diễn ra nhanh chóng, đảm bảo tính chính xác cao, góp phần sớm hoàn thiện việc xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn thành phố Long Xuyên./.

Ngọc Điễm