UBND thành phố họp triển khai kế hoạch lấy ý kiến cử tri về việc sáp nhập phường Đông Xuyên và Mỹ Xuyên

Sáng ngày 9/7, Chủ tịch UBND thành phố Long Xuyên – Đinh Văn Bảo chủ trì cuộc họp triển khai kế hoạch lấy ý kiến cử tri về việc sáp nhập phường Đông Xuyên và Mỹ Xuyên.

Phường Mỹ Xuyên và phường Đông Xuyên là 02 đơn vị hành chính cấp xã thuộc thành phố Long Xuyên có vị trí địa lý liền kề, trong đó phường Đông Xuyên được thành lập trên cơ sở chia tách một phần diện tích và dân số của phường Mỹ Xuyên theo Nghị định số 52/2005/NĐ-CP ngày 12/4/2005 của Chính phủ, nên cả 02 phường có nhiều nét tương đồng về điều kiện tự nhiên, truyền thống lịch sử, văn hóa, phong tục, tín ngưỡng. Phường Mỹ Xuyên có tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên dưới 20%, quy mô dân số dưới 300% tiêu chuẩn, thuộc diện bắt buộc sắp xếp trong giai đoạn 2023 - 2025 theo quy định tại điểm c, khoản 2, Điều 1- Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15; phường Đông Xuyên có tiêu chuẩn về diện tích tự dưới 30%, quy mô dân số dưới 300% tiêu chuẩn, thuộc diện bắt buộc sắp xếp trong giai đoạn 2026 - 2030 theo quy định tại điểm c, khoản 3, Điều 1 - Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15. Qua rà soát, cân nhắc, nghiên cứu kỹ phương án sắp xếp và tổ chức lấy ý kiến cử tri theo quy định, thành phố Long Xuyên đặt tên ĐVHC cấp xã sau sắp xếp là “phường Mỹ Xuyên”, là phù hợp với các yếu tố lịch sử, địa danh đã có từ lâu và là tên gọi trước đây của khu vực 02 phường.

Việc sắp xếp Đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 của thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang là thật sự cần thiết nhằm thực hiện các chủ trương của Trung ương, của Tỉnh nhằm mở rộng quy mô, không gian phát triển đô thị, tỉnh gọn bộ máy, tinh giảm biên chế, nâng cao hiệu quả đầu tư kinh tế - xã hội, hiệu quả, hiệu lực hoạt động của hệ thống chính trị; gằn với đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh An Giang nói chung và thành phố Long Xuyên nói riêng.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Chủ tịch UBND thành phố Long Xuyên – Đinh Văn Bảo yêu cầu: trên cơ sở tổng số cử tri đủ 18 tuổi đã được thống kê, rà soát, UBND 02 phường Mỹ Xuyên và Đông Xuyên thành lập các Tổ (gồm thành viên khóm, Công an, Dân quân tự vệ, lực lượng bảo vệ dân phố) tiến hành “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, phát phiếu lấy ý kiến đến từng cử tri theo hộ gia đình đảm bảo công khai, dân chủ và đúng quy định của pháp luật, từ đó tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong nhân dân. Kết quả lấy ý kiến sẽ được tổng hợp báo cáo UBND thành phố thông qua tại kỳ họp HĐND thành phố sắp tới./.  

Ngọc Diễm