Tuổi trẻ Công an TP phát huy tinh thần đâu cần thanh niên có trong chuyển đổi số