THÔNG BÁO Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện đấu giá tài sản công là vật tư, vật liệu thu hồi từ phá dỡ Trường Tiểu học Lê Quý Đôn

THÔNG BÁO 

Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện đấu giá tài sản công là vật tư, vật liệu thu hồi từ phá dỡ Trường Tiểu học Lê Quý Đôn