THÔNG BÁO về việc công bố công khai Quy hoạch Tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 Khu đất công số 68 đường Nguyễn Trãi, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

THÔNG BÁO về việc công bố công khai Quy hoạch Tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 Khu đất công số 68 đường Nguyễn Trãi, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

Tài liệu đính kèm:
Ban Biên tập