Sôi nổi hoạt động chạy việt dã mừng sinh nhật chủ tịch Tôn Đức Thắng