Phiên họp thường kỳ tháng 6 năm 2024 của UBND thành phố Long Xuyên

Chiều ngày 3/7, UBND thành phố Long Xuyên tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 6 để cho ý kiến một số nội dung theo thẩm quyền. Phiên họp do Chủ tịch UBND thành phố Long Xuyên – Đinh Văn Bảo chủ trì.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, tình hình kinh tế trên địa bàn thành phố Long Xuyên tiếp tục duy trì tốc độ phát triển và có chiều hướng tăng. Thị trường thương mại - dịch vụ, công nghiệp có nhiều khởi sắc và tăng trưởng tích cực. Tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng 13,5%; giá trị sản xuất công nghiệp tăng 7,4% so cùng kỳ. Ước thu NSNN trên địa bàn 6 tháng đầu năm trên 463 tỷ đồng, đạt 49,4% dự toán tỉnh giao; giải ngân vốn đầu tư công đạt đạt 45,4% kế hoạch. Lĩnh vực văn hóa – xã hội đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, kỷ niệm 25 năm thành lập thành phố, tạo sự phấn khởi trong nhân dân. Công tác giáo dục, y tế và an sinh xã hội thực hiện đầy đủ và kịp thời; công tác kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm và phòng chống các loại dịch bệnh luôn được quan tâm thực hiện tốt; tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững.

Phát biểu kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND thành phố Long Xuyên – Đinh Văn Bảo yêu cầu các phòng, ban ngành và phường, xã tập trung rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ còn lại của năm, từ đó tập trung thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp thực hiện. Trong đó, tiếp tục thực hiện tốt chương trình khuyến thương, khuyến công, phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch, tiểu thủ công nghiệp, sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu ở 02 xã Mỹ Hòa Hưng và Mỹ Khánh; tập trung giải pháp tăng thu ngân sách; tiếp tục triển khai thi công các hạng mục công trình thuộc dự án ODA; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; tăng cường lập lại trật tự đô thị, trật tự công cộng; quản lý đất công, đất dôi dư; đảm bảo các chính sách an sinh xã hội, bảo trợ xã hội, Đền ơn đáp nghĩa nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ; chú trọng công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân; phát triển tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân; tiếp tục tấn công trấn áp tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội; tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ thành phố và phường Mỹ Hòa; triển khai đồng bộ các giải pháp cải cách hành chính; tiếp tục thực hiện Đề án 06 của Chính phủ và Chương trình chuyển đổi số trên địa bàn… Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra trong năm 2024, xây dựng thành phố Long Xuyên ngày càng thông minh, văn minh, hiện đại./. 

Ngọc Diễm