Mỹ Phước thực hiện dặm vá, thảm nhựa tuyến đường Kênh Đào

Để đảm bảo an toàn giao thông cho người dân trong khu vực, UBND phường Mỹ Phước phối hợp với Công ty TNHH thương mại Ba Xuyên tổ chức dặm vá, thảm nhựa tuyến đường Kênh Đào, khóm Đông Thịnh 9.

Tuyến đường Kênh Đào nối liền phường Mỹ Phước và Mỹ Quý được nâng cấp, cải tạo khá lâu, qua quá trình sử dụng đến nay tuyến đường đã có nhiều đoạn hư hỏng, trên mặt đường xuất hiện nhiều ổ gà gây khó khăn cho việc đi lại của người dân. Trước thực tế trên, UBND phường Mỹ Phước phối hợp với Công ty TNHH thương mại Ba Xuyên tổ chức dặm vá, lu lèn cấp phối đá dăm và tưới nhựa tuyến đường với chiều dài hơn 1km, tổng kinh phí thực hiện gần 500 triệu đồng, do Công ty TNHH thương mại Ba Xuyên hỗ trợ 100% kinh phí.

Việc làm này không chỉ giúp người dân khi tham gia giao thông trên tuyến đường này được thuận lợi, dễ dàng, hạn chế tai nạn giao thông mà còn tạo được sức lan tỏa trong cộng đồng xã hội, nâng cao ý thức cho người dân trong việc quản lý, duy tu, bảo dưỡng các công trình giao thông, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội ở địa phương ngày càng phát triển./.

Minh Trường