Mỹ Phước - Hội nghị Ban công tác Mặt trận khóm, nhiệm kỳ 2024 - 2026

Chiều ngày 24/11/2023, Ban Công tác Mặt trận Khóm Đông Thịnh 9, phường Mỹ Phước tổ chức điểm Hội nghị kiện toàn Ban công tác Mặt trận, nhiệm kỳ 2024 – 2026. Bà Đặng Thị Thanh Thuý - Phó Chủ tịch UB MTTQ VN TPLX, bà Lê Thị Ngọc Bích - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Mỹ Phước; ông Trần Thiện Mạnh - Chủ tịch UB MTTQ VN phường cùng các đồng chí Bí thư - Trưởng khóm và Trưởng ban CTMT của 09 khóm.

Báo cáo kết quả hoạt động của Ban công tác Mặt trận khóm nhiệm nhiệm kỳ qua cho thấy: Ban công tác khóm luôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và chương trình hành động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường. Nổi bật là kết quả thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", các phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế”; công tác đền ơn, an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe nhân dân, vận động hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế, chăm lo cho hộ cận  nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn; giới thiệu việc làm, xây dựng cảnh quan môi trường …. Kết quả Xây dựng gia đình văn hóa năm 2021 đạt 90,23%, năm 2022 đạt 90,76%, năm 2023 đạt 91,21% danh hiệu khóm văn hóa được giữ vững hàng năm và nâng chất các mô hình phụ nữ không sinh con lần 3, mô hình 5 không 3 sạch, mô hình tổ phụ nữ tuyên truyền luật an toàn giao thông…

Hội nghị đã hiệp thương bầu ra trưởng, phó và thành viên ban công tác gồm 09 đồng chí, gồm 01 Trưởng ban, 01 Phó Trưởng ban và 7 thành viên. Đồng chí Nhan Thị Mỹ Dung tái đắc cử Trưởng ban công tác Mặt trận khóm Đông Thịnh 9, nhiệm kỳ 2024-2026. Hội nghị cũng đã bầu đại biểu đi dự Đại hội cấp trên gồm 06 đại biểu chính thức và 01 dự khuyết./.

Nhã Phương – P. Mỹ Phước