Mỹ Hòa Hưng sơ kết giữa nhiệm kỳ

Sáng ngày 12/7, Đảng Ủy xã Mỹ Hòa Hưng tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tham dự và chỉ đạo hội nghị có ông Nguyễn Bảo Sinh, Phó Chủ tịch UBND TPLX.

Nửa nhiệm kỳ qua, Đảng ủy, UBND xã đã lãnh, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu đạt khá cao so với Nghị quyết đề ra. Cụ thể, trên lĩnh vực kinh tế thực hiện có hiệu quả Đề án chuyển dịch đất lúa sang trồng rau màu, cây ăn quả gắn với du lịch sinh thái, đạt 68% so với Nghị quyết; từ đó, nâng mức thu nhập bình quân đạt 65 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,4%. Về phát triển thương mại - dịch vụ và du lịch duy trì và nâng chất các điểm du lịch, khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Chủ tịch Tôn Đức Thắng thu hút nhiều khách trong và ngoài nước đến tham quan; thu ngân sách đảm bảo kế hoạch đề ra. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội chuyển biến tích cực. Đời sống nhân dân được nâng lên, diện mạo nông thôn có nhiều thay đổi. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng, chỉnh đốn và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng được tăng cường; hoạt động các đoàn thể có nhiều đổi mới, nâng cao hiệu lực hiệu quả trong hoạt động thu hút, tập hợp đoàn viên, hội viên, chăm lo xây dựng tổ chức đoàn, hội trong sạch, vững mạnh.Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Bảo Sinh, Phó Chủ tịch UBND TPLX đánh giá cao và biểu dương những kết quả và sự nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ và nhân dân xã trong nửa nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời yêu cầu cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể xã cần tập trung cao độ để thực hiện, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị của nữa nhiệm kỳ còn lại, tăng cường công tác dân vận của Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị; tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành đạt mức cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra./. 

Hồng Đào