Long Xuyên đẩy mạnh các hoạt động thông tin đối ngoại, tuyên truyền, quảng bá về đất nước và đấu tranh, phản bác các thông tin sai lệch

UBND thành phố vừa chỉ đạo các đơn vị có liên quan tăng cường công tác tuyên truyền về hoạt động thông tin đối ngoại, phản ánh kịp thời chủ trương, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước, những thành tựu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và hội nhập quốc tế của tỉnh, thành phố, đẩy mạnh công tác đấu tranh, phản bác các thông tin sai trái, thù địch. 

Từ 2020 đến nay công an thành phố đã xử lý 15 tài khoản facebook đăng tải tin không đúng sự thật, tiếp nhận xử lý 29 đối tượng và lập hồ sơ chuyên đề quản lý 16 đối tượng đang xác minh theo dõi; đồng thời hàng năm, cán bộ, công chức trên địa bàn thành phố thực hiện đăng tải hơn 6.500 tin bài tuyên truyền lan tỏa các thông tin tích cực trên không gian mạng. Ngoài ra Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh thực hiện chuyên mục “Long Xuyên trên đường phát triển” mỗi tháng phát 02 kỳ vào ngày thứ 7 cách tuần và tuyên truyền trên mạng xã hội facebook với 2.565 tin, phóng sự và youtube với 342 tin, phóng sự với bài viết tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những thành tựu của công cuộc đổi mới đất nước nói chung và tỉnh An Giang và thành phố Long Xuyên nói riêng.

Trên cơ sở định hướng, hướng dẫn tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Sở Thông tin và Truyền thông, UBND thành phố yêu cầu các cơ quan tuyên truyền trên địa bàn nâng cao chất lượng tuyên truyền về công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo, phân giới cắm mốc và khu vực biên giới; tuyên truyền quảng bá hình ảnh của thành phố Long Xuyên nói riêng và tỉnh An Giang nói chung nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh phát triển của địa phương với các huyện, thị, thành phố trong và ngoài tỉnh đối với hoạt động thu hút đầu tư, phát triển kinh tế xã hội của thành phố. 

Thường xuyên theo dõi, nắm bắt thông tin trên báo chí, mạng xã hội; địa phương đã công bố người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí đối với UBND thành phố và 13 xã, phường. Từ đó, đã chủ động họp mặt báo chí, cung cấp thông tin, kịp thời, chính xác định kỳ hoặc đột xuất cho các cơ quan báo chí các sự kiện chính trị, văn hóa, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn thành phố. 

Hồng Lan