Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ phường Mỹ Bình lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025

Sáng ngày 08-7, BTV Đảng ủy phường Mỹ Bình tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đến tham dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Võ Thiện Hảo - Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ.

Tính đến nay, phường Mỹ Bình đã đạt được 10/12 chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu nghị quyết đại hội; tình hình kinh tế - xã hội của phường có bước chuyển biến tích cực, thu ngân sách luôn đạt mức tăng trưởng cao qua các năm, đạt 103,9% năm 2022 và 87,8% trong 6 tháng đầu năm 2023; đi đầu trong thực hiện chuyển đổi số, đặc biệt là trong cải cách hành chính, hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng VneID, cách thức đăng ký tài khoản trên Cổng dịch vụ công, thanh toán không dùng tiền mặt… Thực hiện tốt việc chăm lo phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội, đã vận động vận động Quỹ  “Vì người nghèo” với số tiền gần 2,6 tỉ đồng, chăm lo cho 7.950 lượt hộ,  hỗ trợ 09 căn nhà bị hỏa hoạn, cất 13 căn, sửa 02 căn nhà  Đại đoàn kết, nhà tình bạn, nhà nhân ái. Trong công tác xây dựng Đảng, phường Mỹ Bình luôn chú trọng cả về 3 mặt: chính trị, tư tưởng và tổ chức, thường xuyên quán triệt thực hiện Kết luận số 01-KL/TU về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết TW 4 (Khóa XII, XIII) "Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ", Đảng bộ phường liên tục được công nhận là Đảng bộ trong sạch vững mạnh; 3/14 chi bộ trực thuộc đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu, 12/14 chi bội hoàn thành tốt nhiệm vụ.Dịp này, Đảng ủy phường đã biểu dương, khen thưởng cho 05 tập thể và 10 cá nhân đã có nhiều thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ giữa nhiệm kỳ nghị quyết đại hội đảng bộ phường, nhiệm kỳ -2025./. 

Thành Nhân