Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị Khu dân cư đường Lý Thái Tổ nối dài, phường Mỹ Xuyên và phường Mỹ Phước, TP. Long Xuyên

Công bố công khai điều chỉnh một phần Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị Khu dân cư đường Lý Thái Tổ nối dài, phường Mỹ Xuyên và phường Mỹ Phước, TP. Long Xuyên

 

1. Quyết định (Chi tiết)

2. Bản đồ quy hoạch phân lô (Chi tiết)