Đảng bộ phường Mỹ Long sơ kết 06 tháng đầu năm 2023

Sáng ngày 28/06/2023, Đảng uỷ phường Mỹ Long tổ chức hội nghị sơ kết Đảng bộ phường 06 tháng đầu. Đồng chí Đặng Thị Hoa Rây – UVBTV Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố đã dự và chỉ đạo hội nghị.

 Trong 06 tháng đầu năm công tác quản lý nhà nước tiếp tục có những chuyển biến tích cực, tạo điều kiện cho các hộ dân kinh doanh mua bán, phát triển kinh tế. Công tác lập lại trật tự đô thị - trật tự công cộng trên địa bàn nhận được sự đồng tình hưởng ứng, chấp hành  của đa số người dân, nên có nhiều chuyển biến tích cực, nhiều tuyến đường đã đi vào nề nếp, ổn định, đem lại vẽ mỹ quan đô thị cho địa phương. Các lĩnh vực lao động, việc làm, an sinh xã hội, phúc lợi xã hội và các lĩnh vực xã hội khác được quan tâm và đạt nhiều kết quả. An ninh chính trị và trật tự xã hội được bảo đảm. Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính trên địa bàn và thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả về thái độ giao tiếp, ứng xử văn hoá; tăng cường thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, đồng thời thực hiện tốt việc tiếp công dân .Công tác xây dựng Đảng, công tác giáo dục chính trị tư tưởng được thực hiện thường xuyên và kịp thời, đảm bảo đúng quy trình; tổ chức quán triệt đầy đủ những nội dung cơ bản của nghị quyết, chỉ thị, kết luận...của Trung ương, Tỉnh ủy, Thành ủy và Đảng ủy phường trong cán bộ, đảng viên của toàn Đảng bộ. Qua đó, nhận thức chính trị, ý thức trách nhiệm và hiệu quả công việc của cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị được nâng lên. Công tác vận động quần chúng của MTTQ và các đoàn thể tiếp tục được quan tâm, bám sát cơ sở, thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.  và chăm lo đời sống, vật chất tinh thần cho nhân dân.Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đặng Thị Hoa Rây – UVBTV Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị Đảng uỷ phường phát huy tinh thần đoàn kết trong thực hiện nhiệm vụ chính trị: rà soát và tập trung thực hiện  các chỉ tiêu nghị quyết Đảng bộ còn lại 06 tháng cuối năm 2023. Thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng; đảm bảo an ninh trật tự, quản lý ninh trật tự đô thị, xây dựng, quản lý ngân sách,… Phát huy vai trò Mặt trận và các đoàn thể trong công tác tuyên truyền, vận động, an sinh xã hội chăm lo nhân dân./. 

UBND phường Mỹ Long