Tổ chức họp thường kỳ tháng 9 và phiên giải trình của Thường trực HĐND thành phố

Chiều ngày 12/9, Thường trực HĐND thành phố Long Xuyên tổ chức họp thường kỳ tháng 9 và tổ chức giải trình tại phiên họp của Thường trực HĐND thành phố. Hội nghị do ông Bùi Văn Tặng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì.

Trong tháng qua, Thường trực HĐND thành phố đã triển khai kế hoạch giám sát kết quả thực hiện Nghị quyết số 30 của Hội đồng nhân dân thành phố về phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; Ban biên soạn và Ban Biên tập tiếp tục thu thập tư liệu và các nội dung theo kế hoạch thực hiện Kỷ yếu HĐND thành phố Long Xuyên giai đoạn 1976 - 2021.

 Tại cuộc họp, các đại biểu đã cho ý kiến thông qua dự thảo Quyết định, kế hoạch, đề cương khảo sát, giám sát trước kỳ họp cuối năm 2023 của Thường trực và hai Ban HĐND thành phố; kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu hoặc phê chuẩn. Cũng tại phiên họp, Thường trực HĐND thành phố đã làm việc với Ban Quản lý dự án Nâng cấp Đô thị thành phố, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố và đề nghị giải trình một số nội dung có liên quan như: tiến độ thực hiện các công trình thuộc dự án Mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án Long Xuyên; việc thực hiện triển khai các nguồn vốn vay từ Chương trình hỗ trợ tạo việc làm và Chương trình mục tiêu Quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2023.  

Kết luận cuộc họp, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố - Bùi Văn Tặng đề nghị Ban Quản lý dự án Nâng cấp Đô thị thành phố tiếp tục phối hợp với các ngành thành phố và phường xã có liên quan trong việc thực hiện dự án cải tạo rạch Cái Sơn, rạch Bà Bầu, Ông Mạnh và các khu LIA ; tăng cường kiểm tra, giám sát các đơn vị thi công nhằm đẩy nhanh tiến độ và kiên quyết xử lý các đơn vị thi công chậm trễ ảnh hưởng đến dự án; đề nghị Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố tăng cường công tác tuyên truyền cũng như công tác đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho người dân trên địa bàn theo Chương trình mục tiêu Quốc gia Giảm nghèo bền vững./. 

Kim Tuyến