Chào mừng bạn đến với Cổng TTĐT TP Long Xuyên

SỰ KIỆN NỔI BẬT

CTTĐT Long Xuyên
Thành uỷ Long Xuyên triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Đảng ( 23/08/2023 )

Ngày 18/8/2023, Thành uỷ Long Xuyên bàn hành kế hoạch thực hiện Chương...

CTTĐT Long Xuyên
Thành phố Long Xuyên kết quả vận động Quỹ Khuyến học, Khuyến tài, giai ( 21/08/2023 )

Sau hơn 02 năm triển khai thực hiện, thành phố đã nhận được sự đồng ...

CTTĐT Long Xuyên
Long Xuyên phát huy tiềm năng và lợi thế về thương mại, đa dạng hóa cá ( 27/07/2023 )

Thành phố Long Xuyên là đô thị loại I trực thuộc tỉnh, là trung tâm c...

CTTĐT Long Xuyên
UBND thành phố triển khai thực hiện các danh hiệu văn hóa năm 2023 ( 11/07/2023 )

Thực hiện Công văn số 1378/SVHTTDL-XDNSVHGĐ ngày 09/6/2023 của Sở Văn ...

Đường dây nóng
 • Cơ quan đầu mối Kiểm soát thủ tục hành chính - VP.UBND tỉnh An Giang

  02963 957 006

 • Thường trực Tổ Kiểm tra Công vụ tỉnh - Sở Nội vụ

  02963 957 049 – 0378 247 247

 • Thường trực Tổ Kiểm tra Công vụ thành phố

  02963 603 511 – 0975 858 877

 • Phòng Tư pháp thành phố Long Xuyên

  02963 945 533 – 0919 476 191

 • Văn phòng Thành ủy HĐND – UBND thành phố Long Xuyên

  02963 846 280 – 0918 401 353

 • Văn phòng Đăng ký đất đai (chi nhánh Long Xuyên)

  02963 844 091 – 0989 985 886

Chung nhan Tin Nhiem Mang