Chào mừng bạn đến với Cổng TTĐT TP Long Xuyên

SỰ KIỆN NỔI BẬT

CTTĐT Long Xuyên
UBND thành phố chỉ đạo tăng cường công tác ứng phó với biến đổi khí hậ ( 20/03/2023 )

Các phòng ban ngành thành phố và phường xã tập trung rà soát, điều chỉ...

CTTĐT Long Xuyên
Long Xuyên triển khai chương trình phát triển du lịch nông thôn trong ( 18/03/2023 )

Với mục tiêu đẩy mạnh phát triển du lịch khu vực nông thôn trên cơ sở ...

CTTĐT Long Xuyên
Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn Long Xuyên năm 2 ( 08/03/2023 )

Trong năm 2022, thành phố Long Xuyên triển khai thực hiện đảm bảo theo...

CTTĐT Long Xuyên
Kết quả triển khai thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) ( 16/02/2023 )

Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” gọi tắt là (OCOP) là phát triển sản...

Đường dây nóng
 • Cơ quan đầu mối Kiểm soát thủ tục hành chính - VP.UBND tỉnh An Giang

  02963 957 006

 • Thường trực Tổ Kiểm tra Công vụ tỉnh - Sở Nội vụ

  02963 957 049 – 0378 247 247

 • Thường trực Tổ Kiểm tra Công vụ thành phố

  02963 603 511 – 0975 858 877

 • Phòng Tư pháp thành phố Long Xuyên

  02963 945 533 – 0919 476 191

 • Văn phòng Thành ủy HĐND – UBND thành phố Long Xuyên

  02963 846 280 – 0918 401 353

 • Văn phòng Đăng ký đất đai (chi nhánh Long Xuyên)

  02963 844 091 – 0989 985 886

Chung nhan Tin Nhiem Mang