Thành Phố Long Xuyên

UBND phường Mỹ Xuyên

  • Bà: La Thị Lan Thanh

    (Chủ tịch phường)

    Điện thoại: 09xx.xxx.xxx

  • Phòng tư pháp TPLX

    Điện thoại: 02963.601.934

  • Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Tin tức hoạt động

SÔI NỔI NGÀY HỘI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC TẠI CÁC KHU DÂN CƯ VÀ KỶ NIỆM 92 NĂM NGÀY THÀNH LẬP MẶT TRẬN DÂN TỘC THỐNG NHẤT VIỆT NAM, NAY LÀ MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM (18/11/1930 - 18/11/2022)

20/11/2022

Chiều ngày 18/11, Đông loạt 05 khóm trên địa bàn phường Mỹ Xuyên đã tổ chức thành công ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc và kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, nay là MTTQ Việt Nam (18/11/1930-18/11/2022).

        Tại ngày hội, các đại biểu và nhân dân đã cùng ôn lại truyền thống 92 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, nay là MTTQ Việt Nam; đánh giá kết quả thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2022. Trong năm 2022, các khóm trên địa bàn phường Mỹ Xuyên đã đạt được nhiều kết quả phấn khởi. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước bước được nâng cao, an ninh trật tự xã hội được giữ vững, mối quan hệ tình làng nghĩa xóm ngày càng gắn bó, đoàn kết.

          Phát biểu tại ngày hội ở khóm Đông An 2, đồng chí Võ Thị Xuân Kiều - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố đã ghi nhận, đánh giá cao và chúc mừng những thành quả mà khóm đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí mong muốn thời gian tới, Cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và nhân dân trên địa bàn phường Mỹ Xuyên tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước; xây dựng tình làng nghĩa xóm ngày càng gắn bó, bền chặt và hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị - kinh tế, văn hóa - xã hội của địa phương...