Thành Phố Long Xuyên

UBND phường Mỹ Xuyên

  • Bà: La Thị Lan Thanh

    (Chủ tịch phường)

    Điện thoại: 09xx.xxx.xxx

  • Phòng tư pháp TPLX

    Điện thoại: 02963.601.934

  • Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Sản phẩm địa phương

Nếp

11/11/2019

Các tin khác
UBND phường Mỹ Xuyên - thành phố Long Xuyên

Copyright © 2019 longxuyen.angiang.gov.vn/wps/portal/Home/myxuyen.All Rights Reserved