Thành Phố Long Xuyên

UBND phường Mỹ Thới

 • Bà: Trần Vũ Khánh Trang

  (Chủ tịch UBND Phường)

  Điện thoại: 0976.625.878

 • Bà: Đoàn Nguyễn Minh Thanh

  (Cán bộ VP.UBND)

  Điện thoại: 0835.696.644

 • Email: tranvukhanhtranglx@gmail.com

UBND phường Mỹ Thới - thành phố Long Xuyên

Copyright © 2019 longxuyen.angiang.gov.vn/wps/portal/Home/mythoi.All Rights Reserved